Aleš Linhart Festival transformace

Aleš Linhart

+420 733 536 370

Cesta vědomého dýchání

Aleš se dlouhodobě zabývá rozvojem mysli a těla a rovnováhou faktorů lidské existence.

Je vyznavačem celostního přístupu k životu v souladu s antickým řeckým přesvědčením Kalokaghatia, tedy ideálu harmonie duše a těla, jednoty krásy i dobra.

Právě spojení těchto principů mu dává jasný smysl v komplexnosti péče o lidskou bytost. Koneckonců pohybem jsou vyživována naše těla a mysl ovlivňuje naše životy více než cokoli jiného.

Ač svojí profesí téměř 30 let právník a advokát, věnuje se v posledních letech intenzivně i osobnímu rozvoji a cestám poznání hlubin lidské duše.

K jeho koníčkům patří vědomé dýchání, otužování metodou WHM, skialpinismus, potápění a jachting. Věnoval se také více než 19 let trénování ragbyové mládeže jako kondiční trenér.

Aktivně sportuje, což mu umožňuje vnímat a cítit velice jemně tělo a toho využívá při trénincích a posouvání hranic lidského poznání a výdrže. V roce 2023 vystoupil na nejvyšší českou horu v zimně jen v letním oblečení.

Rád souzní se silami přírody a živly a zajímá se o uzdravování lidského organismu na základě poznatků přírodních národů.

Svému okolí je inspirátorem a motivátorem pro nikdy nekončící cestu osobního rozvoje.

 

 

Workshopy: Vědomé dýchání, psychedelické dýchání, dýchání WHM

To, co je každému z nás kdykoli a kdekoli dostupné, je náš vlastní dech. Pomocí něj můžeme dokázat nastavit své tělo, svou mysl a naladit svou duši do harmonie.
Vědomým dechem si můžeme sami aktivovat spoustu účinných látek v našem těle, které nám pomohou uzdravit se a udržovat nás v harmonii.

Stěžejní témata budou:
1. Proč vůbec vědomé dýchání
2. Funkce kyslíku a CO2 pro naše buňky
3. Vnímání našeho dechu – spojení mysli a fyzického dýchání
4. Naše návyky a zlozvyky při dýchání; jejich zvědomění.
5. Bolest hlavy, stres: jak je uvolnit?
6. Jak pečovat o svůj dech, jak využít jednoduché kouzlo dostupné životní funkce v každodenní rutině
7. Pozice/cviky, vysvětlení proč a jak a především společné praktikum.

Příprava na WS a co s sebou:
Dobrou náladu a uvolněnou mysl
Karimatka a podsedák

P.S.: každý workshop bude mít jiné hlavní dechové cvičení

Koupit lístkyPotřebujete více informací?