Jiří Adam

Jiří Adam

+420 775 009 489

www.facebook.com/adamovybubny

Vše na tomto světě má svůj rytmus – od složitých a přesně načasovaných biorytmů probíhajících v našich tělech, až po střídání ročních období apod. Každý rytmus (rozuměj i naše vnitřní vibrace, naše naladění) může být buď v harmonii, nebo disharmonii s okolím.
Pokud jsou naše vibrace s okolím v harmonii, vzniká láska a radost, přichází přirozený pocit vděčnosti z maličkostí i života samotného, uvědomění a pochopení – zkrátka vše, co má vysoké vibrace a je pro nás dobré a léčivé.
Pokud jsou naše vibrace v disharmonii, energie klesá a vznikají negativní důsledky jako jsou nemoc, nevědomost, nedorozumění, živelné pohromy apod.
Vše živé – až na jedinou výjimku – má předurčeno žít v harmonii a podporovat rovnováhu planety, jinak zde pro to není místo.
Onou jedinou výjimkou jsme my lidé – jen a pouze nám byla dána svobodná vůle „dělat si co chceme“, nebo přesněji řečeno možnost vyzkoušet si vše.
Něčím to ale přeci jen musí být vyvážené – tato svoboda s sebou nese odpovědnost za důsledky našeho konání – dostali jsme nejdokonalejší tělo ve vesmíru a je pouze na nás, jak se o něj budeme starat a co s ním budeme dělat – zda jej budeme rozvíjet a zda budeme usilovat o žití v harmonii, ve zdraví a lásce a tím zároveň podporovat harmonii světa, nebo naopak.
Nemohu vám brát vaší svobodnou vůli a tedy je jen na vás kterou cestu si zvolíte (nehledě k tomu, že ji můžete kdykoliv změnit).
Já jsem si zvolil cestu harmonie, zdraví a lásky a na té se ke mě můžete přidat.
Jak?

SPOLEČNÝM BUBNOVÁNÍM, HRANÍM A ZPĚVEM

– tak jak si k této cestě běžně pomáhají (nejen) lidé v domorodých menšinách, kteří jsou si této odpovědnosti velmi dobře vědomi a jsou po většinu života šťastní.
Pokud se řekne „domorodci“, nebo „indiáni“, často si hned představíme kruh lidí bubnujících, tančících a zpívajících kolem ohně. Ale proč to dělají? Proč je to pro ně tak charakteristické a přirozené?
Protože je to jeden z přirozených a tedy velmi účinných způsobů péče o sebe i o harmonický společný život na této planetě a oni na to jednoduše nezapomněli jako zbytek civilizace pod vlivem technokratického vývoje. Důvodů je mnohem více i mnoho z nich vyplývá z toho, co jsem psal výše, ale ty nejdůležitější jsou vaše individuální důvody, které budete během, nebo po hraní sami objevovat a pociťovat.
NA TOTO HRANÍ NEJSOU ZAPOTŘEBÍ ŽÁDNÉ HUDEBNÍ ZKUŠENOSTI – hudba, kterou společně takto tvoříme není ukázka umění – je to hudba vznikající mezi námi v přítomném okamžiku, která odráží a čistí naše nitro, naše úmysly, harmonizuje a tedy uzdravuje naše těla a je nástrojem k harmonickému spojení s okolím i sebou samotným.
Mým dílem je zprostředkování hudebních nástrojů, zajištění snadné a rychlé souhry mezi vámi a ochránění celého procesu před nežádoucími vlivy – a na vás je, aby jste se zúčastnili celým svým tělem, srdcem i myslí, nejlépe jak v danou chvíli dovedete 🙂
S láskou
Jiří Adam
Koupit lístkyPotřebujete více informací?