Marie Koudelkova Festival Transformace

Marie Koudelková

+420 731 006 522

www.umenimilovani.cz

Již 14 let ji  provází přístup k životu, který jí pomohl změnit přemýšlení, ale především konání v životě. Stručně zní takto:

„Prosím, dej mi pokoru, abych přijala věci, které nemohu změnit, a odvahu a energii, abych změnila, co změnit mohu. Dej mi také moudrost, abych je od sebe rozeznala.“

Je žena, dcera, matka, partnerka a kamarádka, díky všem těmto rolím žije každodenní seberozvoj a nácvik otevírání srdce. Čelí svým slabostem a otevírá se výzvám. Miluje obyčejnost a došla k závěru, že nic není dobré nebo špatné, jedno bez druhého nemůže existovat. Jsme to my kdo, dáváme něčemu znaménko plus nebo mínus. Klíč je ve vyváženosti, moci vše, nemuset nic a prostě „jen“ být.
Věří, že hlavním klíčem ke šťastnému životu je jasný záměr, důvěra a schopnost odevzdat se, naplnit se skutečnou vděčností, otevřít srdce a odvážně čelit situacím, které přichází a následně se vědomě rozhodnout, jak zareagovat. Zda stejně jako dřív nebo nově, následně zopakovat ještě několikrát, než se ze starého zvyku stane nový návyk.
K tantře ji přivedla touha žít partnerský vztah v lásce, otevřenosti a pravdě. I tento záměr se jí naplnil a již několik let buduje vztah v těchto kvalitách. Miluje svého syna a partnera, láska k nim je každodenní motivací být o kousek lepším člověkem než včera.
Přes bolest a zranění se dostala k lásce, přes lži k pravdě, přes lítost k soucitu, přes křivdu k odpuštění. Až poprvé prožila absolutně, totálně přítomný okamžik, záplavu štěstí, která vycházela z ní, bez potřeby dělat to pro druhé, bez snahy zalíbit se dalším.
Díky kurzům, které může vést spolu s Janem věří, že naplňuje své nejhlubší přání: otevřít lidem jejich krabičky, ve kterých uvázli a podat jim ruku při vylézání z nich, to vše dělá s přesvědčením, že když uzdravíme sebe, budeme vědomějšími rodiči a naše děti již vyrostou v nových, zdravějších a láskyplnějších vzorcích.

 

Workshopy Marie a Jan

Pohádka o housence a lístku, tygru a ovečce, vampírovi a člověku, duši a andělovi

Ohnivý dech – šamanská praxe pro páry

Tantrická transformace strachu, viny, studu a hněvu v potěšení, radost, slast a blaženost.(Temný Eros)

Rozšířená Orgasmická meditace – pohlaví + srdce + vědomí

Koupit lístkyPotřebujete více informací?