Jan Komeda Festival Cesty transformace

Radka Holušová

Je lektorkou Cest transformace. Cestou tantry se vydala v roce 2003 a k Johnovi ji cesta přivedla 2016… po absolvování mnoha kurzů ročních výcviků tantry a bioenergetiky, Dark Eros, pokročilé tantry a učitelského výcviku předává tuto nádhernou cestu s hlubokou vlastní zkušeností, neboť ví, jak Tantrická cesta mění kvality života, jako jsou sebepojetí, vztahy, seberealizace a plné prožívání života TADY A TEĎ a předává jistý druh rebelie, ve formě neklanění se univerzálním pravdám a Guruům, ale v pěstování a kultivování vnitřního Mistra. V současné době asistuje Johnovi na dvouletém Transformačním výcviku.

Tanec a meditace červeného a bílého ohně

Jste zváni k procítění toku energie a jejímu směřování záměrem. Prostřednictvím základních kamenů tantry vygenerovat a směřovat tok a odzrcadlit některé aspekty našeho života a třeba i pochopit jakým způsobem spolu vytváříme svůj svět. 
vlaječky: zelená, jednotlivě

Technika tří Oshových klíčů

Zvu vás prozkoumat tento způsob, jak se dostat do flow, a to v rámci festivalu pro všechny cvičení a techniky. Tuto techniku lze použít i v běžném životě pro řešení obtížných situací.
vlaječky: oranžová, ve dvojicích

Meditace otevírání lotosu.

Na vlně dechu se podíváme na alchymii výměny energie ve vztahu a její harmonizaci. Kultivací a přetavením sexuální energie, můžeme rozšířit tapisérii svých možností prožitku a náhledu na energetickou realitu, kterou utváříme svůj svět.

vlaječky: oranžová, ve dvojicích, lungi

Koupit lístkyPotřebujete více informací?